Ridwan
RIDWAN
DPD : D.I. Aceh

NIK : 01.01.00062

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Syawal Fitriady
SYAWAL FITRIADY
DPD : D.I. Aceh

NIK : 01.01.00061

Bidang Usaha : Restoran ( Rumah Makan )

Asnawi
ASNAWI
DPD : D.I. Aceh

NIK : 01.01.00060

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

MUHAMMAD RIZQI
MUHAMMAD RIZQI
DPD : D.I. Aceh

NIK : 01.01.00059

Bidang Usaha : Event Organizer

M Khusaini Amri
M KHUSAINI AMRI
DPD : D.I. Aceh

NIK : 01.01.00058

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Mahyana Abdullah
MAHYANA ABDULLAH
DPD : D.I. Aceh

NIK : 01.01.00057

Bidang Usaha : Guide ( Pemandu Wisata )

M. Risdian
M. RISDIAN
DPD : D.I. Aceh

NIK : 01.01.00056

Bidang Usaha : Event Organizer

Delfia risa
DELFIA RISA
DPD : D.I. Aceh

NIK : 01.01.00055

Bidang Usaha : Asuransi Perjalanan Wisata

Nur Asmawati
NUR ASMAWATI
DPD : D.I. Aceh

NIK : 01.01.00054

Bidang Usaha : Restoran ( Rumah Makan )

Ikram satria
IKRAM SATRIA
DPD : D.I. Aceh

NIK : 01.01.00053

Bidang Usaha : Obyek Wisata

Desi Anara
DESI ANARA
DPD : D.I. Aceh

NIK : 01.01.00052

Bidang Usaha : Transportasi

Maulana Akbar
MAULANA AKBAR
DPD : D.I. Aceh

NIK : 01.01.00051

Bidang Usaha : Event Organizer