SUPRIONO
SUPRIONO
DPD : Jambi

NIK : 08.10.00012

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Yusi Herawati
YUSI HERAWATI
DPD : Jambi

NIK : 08.10.00011

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Dona Piscesika
DONA PISCESIKA
DPD : Jambi

NIK : 08.10.00010

Bidang Usaha : Event Organizer

Christoper Tambunan
CHRISTOPER TAMBUNAN
DPD : Jambi

NIK : 08.10.00009

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Maria Magdalena Hutagalung
MARIA MAGDALENA HUTAGALUNG
DPD : Jambi

NIK : 08.10.00008

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Mahbub Junaidi
MAHBUB JUNAIDI
DPD : Jambi

NIK : 08.10.00007

Bidang Usaha : Transportasi

Ana tika sari
ANA TIKA SARI
DPD : Jambi

NIK : 08.10.00006

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Arief kristiyanto. S.Hut
ARIEF KRISTIYANTO. S.HUT
DPD : Jambi

NIK : 08.10.00005

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

LINA ROSHANTI
LINA ROSHANTI
DPD : Jambi

NIK : 08.10.00004

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

MUHAMMAD SURTAN
MUHAMMAD SURTAN
DPD : Jambi

NIK : 08.10.00003

Bidang Usaha : Jurnalis Wisata

Herman putra bakara
HERMAN PUTRA BAKARA
DPD : Jambi

NIK : 08.10.00002

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata