Ida Susianti
IDA SUSIANTI
DPD : DKI Jakarta

NIK : 11.03.00737

Bidang Usaha : Transportasi

Lily Gandakusuma
LILY GANDAKUSUMA
DPD : DKI Jakarta

NIK : 11.03.00728

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

YULI SAPUTRO
YULI SAPUTRO
DPD : DKI Jakarta

NIK : 11.03.00081

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Gina Karlin
GINA KARLIN
DPD : DKI Jakarta

NIK : 11.03.00079

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Halim Januar
HALIM JANUAR
DPD : DKI Jakarta

NIK : 11.03.00076

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Rinaldi
RINALDI
DPD : DKI Jakarta

NIK : 11.03.00074

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Magdalena Atmadja
MAGDALENA ATMADJA
DPD : DKI Jakarta

NIK : 11.03.00053

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

julianti muljadi
JULIANTI MULJADI
DPD : DKI Jakarta

NIK : 11.03.00052

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

amin sakti kencana prameswari
AMIN SAKTI KENCANA PRAMESWARI
DPD : DKI Jakarta

NIK : 11.03.00049

Bidang Usaha : Airlines

Agustina Sajianingrum
AGUSTINA SAJIANINGRUM
DPD : DKI Jakarta

NIK : 11.03.00046

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Rosilawati Hanafi
ROSILAWATI HANAFI
DPD : DKI Jakarta

NIK : 11.03.00043

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Nuniek Saptarini
NUNIEK SAPTARINI
DPD : DKI Jakarta

NIK : 11.03.00041

Bidang Usaha : Fotografer Wisata