ABDUL HAKIM SYAHLAN
ABDUL HAKIM SYAHLAN
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.29.00001

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Erna Eriana Prihatin
ERNA ERIANA PRIHATIN
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.30.00021

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Muhamad Rizky  Ramdan M.AB
MUHAMAD RIZKY RAMDAN M.AB
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.30.00020

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Hery Setiawan Rawit
HERY SETIAWAN RAWIT
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.30.00019

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Achmad Nur Kholis Wahid
ACHMAD NUR KHOLIS WAHID
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.30.00018

Bidang Usaha : Guide ( Pemandu Wisata )

Titik Sunariyati
TITIK SUNARIYATI
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.30.00017

Bidang Usaha : Obyek Wisata

Muh Yusuf Rohman
MUH YUSUF ROHMAN
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.30.00016

Bidang Usaha : Hotel/HomeStay/Penginapan

Yuyun Yuliatin
YUYUN YULIATIN
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.30.00014

Bidang Usaha : Hotel/HomeStay/Penginapan

indri rahmayanti
INDRI RAHMAYANTI
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.30.00013

Bidang Usaha : Hotel/HomeStay/Penginapan

Dini Ratnaningrum
DINI RATNANINGRUM
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.30.00012

Bidang Usaha : Catering

NININ SRI LESTARI
NININ SRI LESTARI
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.30.00011

Bidang Usaha : Pusat oleh-oleh, Souvenir

ANTON DWI SUSILO
ANTON DWI SUSILO
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.30.00010

Bidang Usaha : Pusat oleh-oleh, Souvenir