Lusi Anggreini Sembiring
LUSI ANGGREINI SEMBIRING
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.07.00007

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Wartono Salam
WARTONO SALAM
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.07.00003

Bidang Usaha : Hotel/HomeStay/Penginapan

ACHMAD ARIFIN
ACHMAD ARIFIN
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.07.00001

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Wachid Dul Qohar
WACHID DUL QOHAR
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.09.00001

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Nuke Melila Herafanti
NUKE MELILA HERAFANTI
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.11.00002

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Sidiq Ahmad Badawy
SIDIQ AHMAD BADAWY
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.12.00002

Bidang Usaha : Obyek Wisata

Ngarifin
NGARIFIN
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.12.00001

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

TOVID AGUS IVANDI
TOVID AGUS IVANDI
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.14.00024

Bidang Usaha : Hotel/HomeStay/Penginapan

Gatot Sudaryono
GATOT SUDARYONO
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.14.00023

Bidang Usaha : Obyek Wisata

BAYU PRAMADYA KURNIAWAN SAKTI
BAYU PRAMADYA KURNIAWAN SAKTI
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.14.00022

Bidang Usaha : Obyek Wisata

Hadi Utomo
HADI UTOMO
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.14.00021

Bidang Usaha : Jurnalis Wisata

MAWARDI
MAWARDI
DPD : Jawa Timur

NIK : 15.14.00020

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata